Have your Say / Dweud eich Dweud...

Welcome to Natural Resources Wales’ online ideas hub

This is where we want to facilitate ideas and dialogue on things that matter you.

We want to create a space for open discussion where we can share our ideas with you and give you the opportunity to let us know what you think. But also give you the opportunity to create your own or feed into other people’s ideas.

These ideas may run alongside our consultations or be a standalone discussion.

You can see the live ideas below so click on them to take part – we’d love to hear from you.

Croeso i ganolbwynt syniadau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyma lle rydyn ni am hwyluso syniadau a deialog ar bethau sydd o bwys i chi.

Rydyn ni eisiau creu lle ar gyfer trafodaeth agored lle gallwn ni rannu ein syniadau gyda chi a rhoi cyfle i chi roi gwybod i ni beth yw eich barn chi. Ond hefyd rhowch gyfle i chi greu eich syniadau eich hun neu fwydo i mewn i syniadau pobl eraill.

Gall y syniadau hyn redeg ochr yn ochr â'n hymgynghoriadau neu gallant fod yn drafodaeth arunig.

Gallwch weld y syniadau byw isod felly cliciwch arnyn nhw i gymryd rhan - byddem ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi. 

  • There are no current challenges

  • There are no previous challenges